Friday, 9 December 2011

PENGAJARAN TAJUK BUAH-BUAHAN TEMPATAN


Guru boleh menggunakan bahan yang disediakan untuk kemahiran-kemahiran yang bersesuaian dengan tajuk buah-buahan misalnya menyenarai dan menamakan jenis-jenis buah-buahan tempatan.Seterusnya lanjutan aktiviti dengan membuat perbandingan buah-buahan tempatan dan buah-buahan import. Secara tidak langsung melalui aktiviti yang dijalankan  telah meransang dan menjana  pemikiran murid agar dapat menguasai input yang dipelajari dengan lebih luas, bermakna, berkesan dan menarik perhatian.

No comments:

Post a Comment