Saturday, 26 November 2011

PENGAJARAN TATABAHASA TAHAP 1video

Aplikasi ini boleh digunakan sebagai bahan sokongan untuk pengenalan pengajaran tatabahasa. Namun kebijaksanaan guru dalam mengolah dan memberi penambahbaikan terhadap bahan ini akan membawa keberkesanan yang lebih kepada murid. Sekurang-kurangnya melalui bahan yang ditunjukkan menjadi pencetus kepada kosa kata yang baru.


Aplikasi ini mengandungi  aspek tatabahasa  Kata Nam  Am. Berikut adalah contoh selain yang terdapat dalam aplikasi ini.
Manusia - polis, askar, ayah
Tumbuhan - kekwa, bayam, sawi
Haiwan - monyet, harimau, singa
Tempat - tandas, bilik tidur, dewan
Benda - pensel, beg, lori 
Aplikasi ini turut menyentuh tentang  tanda baca dan jenis-jenis ayat iaitu :- 
Ayat penyata
Ayat perintah
Ayat tanya
Ayat seruan
Secara keseluruhan,saya mendapati  melalui aplikasi ini diterangkan aspek tatabahasa secara lebih berkesan dan beranimasi.

No comments:

Post a Comment